Polityka Prywatności

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 • Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 • Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 • Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: 
  • 10.4.1. pisemnie na adres: ul. Poznańska 112, 62-510 Konin;
  • 10.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dawid.k@wodoodporni.pl
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
 • Obowiązująca definicja RODO dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje szereg praw, w tym dostępu do danych o sobie, ich weryfikacji, sprostowania, przetwarzania oraz usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do bycia zapomnianym.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody zgodnie z przepisami RODO.
 3. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z adresem, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, kiedy uważa, że podczas przetwarzania danych Administrator naruszył przepisy RODO.

Cele przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora

 1. Przetwarzanie danych jest związane z realizacją zleceń/umów ze strony Administratora i jest zgodne z przepisami RODO (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienie zobowiązań prawnych i realizacja umów wynikających z Regulaminu i roili Administratora w związku z przepisami RODO.
 3. Celem gromadzenia i przetwarzania są również kwestie analityczne oraz statystyczne dotyczące aktywności Użytkownika dotyczące preferencji, funkcjonowania i zapotrzebowania na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Celem jest również kwestie marketingowe lub własne, spersonalizowane świadczone zgodnie z przepisami RODO.
 5. Dane o charakterze osobowym dotyczące badania poziomu zadowolenia w sklepie przez Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182 zgodnych z przepisami RODO.
 6. Dochodzenie do roszczeń lub ich zabezpieczenie na podstawie przepisów RODO.
 7. Badanie aktywności Użytkownika, wyjście naprzeciw nowym potrzebom i dostosowanie posiadanej oferty do zmieniających się potrzeb oraz zainteresowań Użytkownika.
 8. Podnoszenie jakości świadczonych ofert i poszerzenia możliwości.