DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje szereg praw, w tym dostępu do danych o sobie, ich weryfikacji, sprostowania, przetwarzania oraz usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do bycia zapomnianym.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody zgodnie z przepisami RODO.
 3. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z adresem, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, kiedy uważa, że podczas przetwarzania danych Administrator naruszył przepisy RODO.

Cele przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora

 1. Przetwarzanie danych jest związane z realizacją zleceń/umów ze strony Administratora i jest zgodne z przepisami RODO (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienie zobowiązań prawnych i realizacja umów wynikających z Regulaminu i roili Administratora w związku z przepisami RODO.
 3. Celem gromadzenia i przetwarzania są również kwestie analityczne oraz statystyczne dotyczące aktywności Użytkownika dotyczące preferencji, funkcjonowania i zapotrzebowania na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Celem jest również kwestie marketingowe lub własne, spersonalizowane świadczone zgodnie z przepisami RODO.
 5. Dane o charakterze osobowym dotyczące badania poziomu zadowolenia w sklepie przez Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182 zgodnych z przepisami RODO.
 6. Dochodzenie do roszczeń lub ich zabezpieczenie na podstawie przepisów RODO.
 7. Badanie aktywności Użytkownika, wyjście naprzeciw nowym potrzebom i dostosowanie posiadanej oferty do zmieniających się potrzeb oraz zainteresowań Użytkownika.
 8. Podnoszenie jakości świadczonych ofert i poszerzenia możliwości.